top of page
szurkeht.png
BÚCSÚ JÁNOSTÓL

Elment egy úriember. Rechnitzer János a CITY.HU Várostudományi Szemle szerkesztőbizottsági elnöke, a magyar férfitársadalom és a geográfusok egyik fantasztikus alakja volt: nemcsak kiváló tudós, hanem igaz kolléga és igaz barát is, egyenes, szókimondó, segítőkész, a tudást, másokét is tisztelő. Kritikus elme volt és nagyon tehetséges. Mindig elegáns, a jól szabott zakó és csokornyakkendő, az utóbbi időben fiatalosan és divatosan színes nadrágok megjelenésének a jellemzői. A betegséget megelőzően mindig vidám, a színesebb és változatosabb életért, a finom ételekért és borokért, a társasági kapcsolatokért, a könyvekért, a zenéért, a tudományért, a művészetekért, legfőképpen a családjáért, a feleségéért, a gyerekeiért, az unokáiért is rajongó. Rengeteget olvasott, és azt tovább is adta az írásaiban, az egyetemi katedráról és a legutóbbi időben a CITY.HU online folyóirat oldalain is. Ezt együtt hoztuk létre, s noha ez az én rögeszmém volt eredetileg, hogy legyen egy városokkal foglalkozó tudományos online újság, ő felkarolta és befogadta az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítványhoz, mint annak az elnöke.

A honlapunkon is olvasható, hogy a folyóirat fő célja a történeti és főként a modern városi jelenségek, a város elméleti összefüggéseinek, térbeli társadalmi és gazdasági problémáinak, átalakulásainak a tudományos igényű bemutatása. Lényeges törekvés
a magyar és a nemzetközi városkutatások tudományos eredményeinek közreadása. Különös hangsúllyal kerülnek sorra Kelet- és Közép-Európa városi térségei, a nyugati-városfejlődési modellel való összevetés eredményei is. A célok között hangsúlyos a különböző hazai szakmai műhelyek, kutatói közösségek, egyéni kutatások bemutatkozása, a fiatal kutatók publikációs tevékenységének támogatása. Központi cél Enyedi György várossal kapcsolatos tudományos munkásságának és alkotó szellemiségének a megőrzése, terjesztése, esetleg újragondolása.

János toleranciáját, a másságok iránti nyitottságát is mutatva a folyóirat egyik lényeges feladata, a különböző szakmai árkok betemetése, a különböző szakterületek szempontjainak az összehozása, integrálása. Mind a ketten fontosnak véltük, hogy regionalisták, földrajzosok, társadalomföldrajzosok, szociológusok, urbanisták, regionális közgazdászok is vegyenek részt a folyóirat munkájában. Nem olyan régen kijelentette, hogy most már ő is városkutató, s valóban az utóbbi években megjelentek közül számos könyve, tanulmánya, kutatásai városi témájúak voltak. De ezt megelőzően is tudta, hogy a területi centrumoknak milyen nagy a jelentősége a gazdasági,
a társadalmi életben.

De erről beszéljen ő maga, egy olyan 11 évvel korábban készült, egyben publikus interjú keretében, amit én készítettem az akkor 60 éves Rechnitzer Jánossal. (Hardi T., Nárai M. (szerk.) (2012): Térszerkezet és területi folyamatok. Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére. MTA KRTK RKI, Pécs–Győr). Olvassátok el, sokat meg lehet tudni róla.

De most sajnos el kell tőle búcsúznunk, s ezek nem csak szavak, hanem az igazság, tényleg betölthetetlen űrt hagy maga után.

 

Nyugodj békében kedves Barátom, Kollégám, Pályatársam.

 

Szirmai Viktória

Budapest, 2023.06.23.

Beszélgetés Rechnitzer János Professzorral a 60. születésnapja alkalmából

Az alapítás

A hazai folyóirat-piacon a regionális tudományi publikációs fórumok száma rendkívül alacsony. ritka. A két-három minősített folyóirat mellett csupán néhány egyéb publikációs lehetőség, időszakosan megjelenő online kiadvány áll a tudományterület képviselőinek a rendelkezésére. A regionális tudományon belül a városok, a városi térségek, a városi rendszerek elméleti és gyakorlati jelenségeit és kutatásait speciálisan bemutatni kívánó periodikát nem találunk. Miközben a nagyobb és a kisebb városok társadalmi, gazdasági és környezeti problémáinak a közlését igénylő tudományos és laikus érdeklődés egyaránt növekszik. Az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány ezt az igényt törekszik kielégíteni.

 

Az Alapítvány a korábbi években pályázatok kiírásával, rendezvények támogatásával vett részt a tudományos közéletben. De most eljött az idő az alapítványi tevékenység szélesítésére: részben a hazai folyóiratok kínálatának szűkülése, részben a városkutatások fokozatos megerősödése okán az Alapítvány új célt fogalmazott meg: a városi problémáknak teret adó online folyóiratot alapít, amelynek működtetésével lép a szakmai nyilvánosság elé.

Tudományos misszió

A város ügyét szolgáló city.hu online folyóirat fő célja a történeti és főként a modern városi jelenségek elméleti értelmezéseinek, a különböző típusú városok társadalmi és gazdasági problémáinak, átalakulásainak a tudományos igényű bemutatása. Lényeges törekvés a magyar és a nemzetközi városkutatások tudományos eredményeinek közreadása is. Különös hangsúllyal kerülnek sorra Kelet- és Közép-Európa városi térségei, a nyugati-városfejlődési modellel való összevetés eredményei. A célok között hangsúlyos a különböző hazai szakmai műhelyek, kutatói közösségek eredményeinek, az egyéni kutatásoknak a bemutatása, a várost kutatók, közte a fiatal kutatók publikációs tevékenységének a támogatása. Központi cél Enyedi György várossal kapcsolatos tudományos munkásságának és alkotó szellemiségének a megőrzése, terjesztése, újra gondolása. Ezzel is kifejezve, hogy a folyóirat alapításában a Enyedi György Alapítványnak kiemelkedő érdemei vannak.

A folyóirat további lényeges célja a különböző szakmai árkok betemetése, a különböző szakterületek szempontjainak az összehozása, integrálása, annak tudatosítása, hogy a regionalisták, a társadalomföldrajzosok, a szociológusok, az urbanisták, a regionális közgazdászok ugyanazokat a térbeli társadalmi, gazdasági folyamatokat vizsgálják, jóllehet különböző nézőpontokból, de az eredmény mindig ugyanaz: a városi terekben zajló jelenségek objektív, tényszerű illetve sokoldalú leírása.

Az alapítók

Szirmai Viktória - alapító főszerkesztő

Szirmai Viktória az MTA Doktora, Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár. A város illetve a regionális szociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség, térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét kutatója. A Társadalomkutató Központ Szociológiai Intézet kutatóprofesszora, a Kodolányi János Egyetem Várostanulmányok Kutató Tanszék vezetője. A filmek és a könyvek rajongója, igazi városkutató, szeret utazni , városokat felfedezni. Számos önálló monográfia, szerkesztett kötet, tanulmány szerzője (ehhez lásd az MTMT) Budapesten él, a területi folyamatokat tervező férjével és geográfus lányával  együtt. Imád és barátai szerint tud is főzni.

 

Rechnitzer János - a szerkesztőbizottság elnöke

Rechnitzer János (1952, Hédervár), PTE közgazdász (1975), egyetemi doktor (1979), közgazdaságtudomány kandidátusa (1984), MTA doktora (1994). 1986-ban megalapította a MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályát  (Győr), amelynek igazgatója volt 2008-ig, jelenleg (KRTK RKI NYUTO) kutató professzor emeritusa. MTA Regionális Tudományos Bizottsága elnöke (1996-2008, 2016-2018), Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke (2011-2019). 1993-2010 között a Tér és Társadalom főszerkesztője volt. 2009-ben a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. Széchenyi István Egyetem (Győr) Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője (2004-2020). Az iASK (Kőszeg) tudományos tanácsadója (2021-). Érdeklődés  napjainkra a területi tőke, a városfejlődés, a kreatív gazdaság felé fordult.  Tudományos munkássága során több mint 460 közleménye jelent meg, ebből 23 könyv, publikációira 3300 körüli hivatkozást regisztrált. Hobbi műgyűjtés, geometrikus, konkrét művek.

city_szir.jpg
city_rec.jpg
bottom of page