top of page
szurkeht.png
Az alapítás

A hazai folyóirat-piacon a regionális tudományi publikációs fórumok száma rendkívül alacsony. ritka. A két-három minősített folyóirat mellett csupán néhány egyéb publikációs lehetőség, időszakosan megjelenő online kiadvány áll a tudományterület képviselőinek a rendelkezésére. A regionális tudományon belül a városok, a városi térségek, a városi rendszerek elméleti és gyakorlati jelenségeit és kutatásait speciálisan bemutatni kívánó periodikát nem találunk. Miközben a nagyobb és a kisebb városok társadalmi, gazdasági és környezeti problémáinak a közlését igénylő tudományos és laikus érdeklődés egyaránt növekszik. Az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány ezt az igényt törekszik kielégíteni.

 

Az Alapítvány a korábbi években pályázatok kiírásával, rendezvények támogatásával vett részt a tudományos közéletben. De most eljött az idő az alapítványi tevékenység szélesítésére: részben a hazai folyóiratok kínálatának szűkülése, részben a városkutatások fokozatos megerősödése okán az Alapítvány új célt fogalmazott meg: a városi problémáknak teret adó online folyóiratot alapít, amelynek működtetésével lép a szakmai nyilvánosság elé.

Tudományos misszió

A város ügyét szolgáló city.hu online folyóirat fő célja a történeti és főként a modern városi jelenségek elméleti értelmezéseinek, a különböző típusú városok társadalmi és gazdasági problémáinak, átalakulásainak a tudományos igényű bemutatása. Lényeges törekvés a magyar és a nemzetközi városkutatások tudományos eredményeinek közreadása is. Különös hangsúllyal kerülnek sorra Kelet- és Közép-Európa városi térségei, a nyugati-városfejlődési modellel való összevetés eredményei. A célok között hangsúlyos a különböző hazai szakmai műhelyek, kutatói közösségek eredményeinek, az egyéni kutatásoknak a bemutatása, a várost kutatók, közte a fiatal kutatók publikációs tevékenységének a támogatása. Központi cél Enyedi György várossal kapcsolatos tudományos munkásságának és alkotó szellemiségének a megőrzése, terjesztése, újra gondolása. Ezzel is kifejezve, hogy a folyóirat alapításában a Enyedi György Alapítványnak kiemelkedő érdemei vannak.

A folyóirat további lényeges célja a különböző szakmai árkok betemetése, a különböző szakterületek szempontjainak az összehozása, integrálása, annak tudatosítása, hogy a regionalisták, a társadalomföldrajzosok, a szociológusok, az urbanisták, a regionális közgazdászok ugyanazokat a térbeli társadalmi, gazdasági folyamatokat vizsgálják, jóllehet különböző nézőpontokból, de az eredmény mindig ugyanaz: a városi terekben zajló jelenségek objektív, tényszerű illetve sokoldalú leírása.

Az alapítók

Szirmai Viktória - alapító főszerkesztő

Szirmai Viktória az MTA Doktora, Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár. A város illetve a regionális szociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség, térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét kutatója. A Társadalomkutató Központ Szociológiai Intézet kutatóprofesszora, a Kodolányi János Egyetem Várostanulmányok Kutató Tanszék vezetője. A filmek és a könyvek rajongója, igazi városkutató, szeret utazni , városokat felfedezni. Számos önálló monográfia, szerkesztett kötet, tanulmány szerzője (ehhez lásd az MTMT) Budapesten él, a területi folyamatokat tervező férjével és geográfus lányával  együtt. Imád és barátai szerint tud is főzni.

 

Rechnitzer János - a szerkesztőbizottság elnöke

Rechnitzer János (1952, Hédervár), PTE közgazdász (1975), egyetemi doktor (1979), közgazdaságtudomány kandidátusa (1984), MTA doktora (1994). 1986-ban megalapította a MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályát  (Győr), amelynek igazgatója volt 2008-ig, jelenleg (KRTK RKI NYUTO) kutató professzor emeritusa. MTA Regionális Tudományos Bizottsága elnöke (1996-2008, 2016-2018), Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke (2011-2019). 1993-2010 között a Tér és Társadalom főszerkesztője volt. 2009-ben a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. Széchenyi István Egyetem (Győr) Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője (2004-2020). Az iASK (Kőszeg) tudományos tanácsadója (2021-). Érdeklődés  napjainkra a területi tőke, a városfejlődés, a kreatív gazdaság felé fordult.  Tudományos munkássága során több mint 460 közleménye jelent meg, ebből 23 könyv, publikációira 3300 körüli hivatkozást regisztrált. Hobbi műgyűjtés, geometrikus, konkrét művek.

city_szir.jpg
city_rec.jpg
bottom of page