top of page
szurkeht.png

Három-Vé V.: A globális és globalizálódó városok

A city.hu Vendégek-Városok-Vélemények rovatának ötödik beszélgetése kitekintést nyújt az észak-atlanti térségen túli metropoliszok világára, négy globális nagyváros - Bangkok, Hongkong, Jakarta és Lima - fejlődésén, a velük szemben álló kihívások bemutatásán keresztül. A beszélgetés részt vevői olyan diplomaták, akik személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az érintett városok és régiók gazdasági folyamatain, népesedési trendjein, infrastrukturális problémáin túl a mindennapi élettel és szokásrendszerekkel kapcsolatban is.

Három-Vé IV.: Budapest és két vidéki nagyváros "beszélgetése"

A beszélgetésben a főváros és két regionális központ, Miskolc és Pécs kerül terítékre. Vendégeink ismertetik az elmúlt évek változásait, az egyes városok erősségeit és gyengeségeit. A beszélgetésből kiderül, hogy a különböző szakterületeken tevékenykedő kutatók miben látják saját városuk sokszínűségét. A változó kulturális mintázatokról, a kultúrafogyasztás változásairól is szó esik. A beszélgetés végén arra keresik a választ a résztvevők, hogy mit lehetne tenni nagyvárosaink harmonikus fejlődése érdekében.

Három-Vé III.: Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak fejlődési irányai

A city.hu Vendégek-Városok-Vélemények rovat harmadik beszélgetésének alapját a 2022/2. tematikus száma adja, amiben egy OTKA (128747 A Kelet- és Közép-Európa nagyvárosok a hazai területi kutatásokban. A Kelet- és Közép-Európa nagyvárosok innovációs környezete és területi tőke szerkezete 2018-2022) kutatáshoz is kapcsolódó elemzések olvashatók a kelet- és közép-európai térség nagyváros állományának jellegéről, szerkezetéről és a változásait mozgató fontosabb területi tőkeelemekről, különös hangsúllyal az innováció különféle formáira.

A felkért szakértők a témakör kutatói gárdájának vezető szereplői, akik jelentős időt és energiát szántak a nagytérség elemzésére és mindezeket értékadó publikációk jelentették meg.

Három-Vé II.: A pandémia értékelése

A city.hu Vendégek-Városok-Vélemények rovatának második beszélgetésén a meghívott vendégek a COVID-19 problémakörével, illetve a világjárványok tematikájával foglalkoznak. A beszélgetés során a kutatók a pandémia társadalmi és térbeli vonatkozásait vizsgálják, illetve kitérnek a járvány globális okaira, valamint a tapasztalatokból kiindulva a lehetséges jövőképekre is.

Három-Vé I.: A magyar városok differenciált fejlődési trendjei és kihívásai

A city.hu Vendégek-Városok-Vélemények rovata első beszélgetése a magyar városok fejlődési trendjeit, az ezek mögött meghúzódó eltéréseket, egyenlőtlenségeket és legfontosabb kihívásokat járja körbe. A beszélgetés során kiderül, milyen városfejlődési folyamatok és kihívások jellemzik ma a vidéki regionális központjainkat, hogyan látják a meghívott kutatók a főváros és a vidéki nagyvárosok közötti eltéréseket. Mit jelent ma egy magyar város esetében versenyképesség? Végül pedig szó esik a magyar városokat is érintő legfontosabb 21. századi kihívásokról.

bottom of page