szurkeht.png
Szerkesztőség

Főszerkesztő: Szirmai Viktória szirmai.viktoria@tk.hu

A szerkesztőség tagjai és szakterületük:

Czirják Rachel: urbanizációs válság, nagyvárosi nyomornegyedek rachelczirjak@gmail.com

Egyed Ildikó: városfejlődés, dzsentrifikáció, várospolitika egyed.ildiko@krtk.hu

Molnár Ernő: városgazdaság, város-vidék kapcsolat erno.molnar@unideb.hu

Koudela Pál: városi társadalom, városfejlesztés, várostörténet pkoudela@yahoo.com

Páthy Ádám: városhálózatok, társadalmi térstruktúrák, nagyvárosi fejlődési tipológiák pathy.adam@krtk.hu

Pirisi Gábor: településföldrajz, kisváros-kutatás pirisi.gabor@pte.hu

Schuchmann Júlia: városterjeszkedés, társadalmi, gazdasági hatások s.juliet82@gmail.com

Szerkesztőségi titkár: Kézai Petra Kinga kezai.petra.kinga@sze.hu

Olvasó és technikai szerkesztő : Kasztnerné Kőműves Mária komuma@rkk.hu

Szerkesztőbizottság

Elnök: Rechnitzer János rechnitzerj@gmail.com

Tagok: felkérés alatt