top of page
szurkeht.png
Szerkesztőség

Főszerkesztő: Szirmai Viktória

A szerkesztőség tagjai és szakterületük:

Csizmadia Zoltán - Széchenyi István Egyetem - nagyvárosi társadalmi struktúra, helyi közösségek, szociális problémák

Egyed Ildikó - Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Regionális Kutatások Intézete, városfejlődés, dzsentrifikáció, várospolitika

Koudela Pál - Budapesti Gazdasági Egyetem - városi társadalom, városfejlesztés, várostörténet

Molnár Ernő - Debreceni Egyetem - városgazdaság, város-vidék kapcsolat

Páthy Ádám - KRTK Regionális Kutatások Intézete, Széchenyi István Egyetem - városhálózatok, társadalmi térstruktúrák, nagyvárosi fejlődési tipológiák

Pirisi Gábor - Pécsi Tudományegyetem - településföldrajz, kisváros-kutatás

Rechnitzer János - KRTK Regionális Kutatások Intézete, Széchenyi István Egyetem - városhálózat alakulása Kelet- és Közép-Európában, várospolitika és fejlesztés elvei, irányai, eszközei

Schuchmann Júlia - Neumann János Egyetem - városterjeszkedés, szuburbanizációs folyamatok, a városterjeszkedéssel összefüggő területi, társadalmi, területhasználati folyamatok, társadalmi konfliktusok, érdekviszonyok, várospolitika

Szirmai Viktória - Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet - urbanizáció társadalmi problémái, urbanizáció-szocialista urbanizáció viszonya, Kelet- és Közép-Európa, illetve a nyugat-európai városfejlődés különbségek-hasonlóságok, kapcsolataik, térbeli-társadalmi szerkezet (különböző várostípusok), városi társadalmi konfliktusok

Szerkesztőségi titkár: Szalai Ádám - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Olvasó és technikai szerkesztő: Kasztnerné Kőműves Mária - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Szerkesztőség elérhetősége: szerkesztoseg@cityhu.net

Szerkesztőbizottság

Elnök: Rechnitzer János

Tagok: 

Bajmócy Péter - Szegedi Tudományegyetem

Csomós György - Debreceni Egyetem

Egedy Tamás - Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

Egri Zoltán - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Faragó László - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Filep Bálint - Széchenyi István Egyetem

Kozma Gábor - Debreceni Egyetem

Lux Gábor - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Pálné Kovács Ilona - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Rácz Szilárd - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Rechnitzer János - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Salamin Géza - Budapesti Corvinus Egyetem

James W. Scott - KRTK Regionális Kutatások Intézete

Szalmáné Csete Mária - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szirmai Viktória - Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

Tosics Iván - Városkutatás Kft.

 

bottom of page